طولانی ترین غار آبی جهان

0

غار علیصدر طولانی ترین غار آبی است. این غار در شهرستان کبودر آهنگ همدان قرار دارد. براساس گفته های باستان شناسان تاریخ شکل گیری این غار زیبا به دوران پراینه سنگی بر می گردد.

با قایق های پارویی کوچک می توان این غار را که به جاذبه گردشگری همدان بدل شده، دید.

ghar ali sadr 1

ghar ali sadr 2

 

نظر خود را بیان کنید