آبشار سرکانه

0

آبشار سرکانه در فاصله 50 کیلومتری شهرستان خرم آباد قرار دارد. ارتفاع آن 15 و عرضش 17 متر است. واین آبشار از جمله جاذبه های طبیعی و گردشگری استان لرستان محسوب می گردد.

فاصله این آبشار تا روستای پاپی حدود یک ساعت پیاده روی است. محلیان منطقه به این آبشار در گویش محلی، تاف هفت چشمه نیز می گویند. پوشش جنگلی اطراف آبشار را درختان بلوط، زالزالک و مو هستند.

آبشار سرکانه لرستان

آبشار سرکانه لرستان

آبشار سرکانه لرستان

آبشار سرکانه لرستان

نظر خود را بیان کنید