جان دوباره اودلاجان با صنایع دستی

0

تهران شهری است که با جاذبه های گردشگری مانند کاخ سعدآباد و درکه اش، گردشگران را مجذوب خود کرده است. در این میان مسئولان جای خالی یک بازارچه سنتی برای فروش صنایع دستی استان ها در تهران را خالی می بینند.

محله اودلاجان برای ایجاد بازاری سنتی بسیار مناسب است. اودلاجان روبروی بازار آهنگران است. با تبدیل اودلاجان به بازار سنتی، عملا صنایع دستی به صنعتی پررونق در بازار تبدیل می شود بخصوص که گردشگران خارجی همواره بدنبال خرید اجناس اصیل هستند.

نظر خود را بیان کنید