گورستان تاریخی بهشهر

1

گورستان تاریخی بهشهر یکی از تاریخی ترین گورستان های کشور محسوب می شود که در بخش یانه سر بهشهر واقع شده و متاسفانه اکنون به دلیل فشار برای دفن های اموات جدید، ارزش تاریخی آن زیر سوال می رود.
در زیر می توانید به تصاویری از این گورستان که توسط خبرگزاری ایرنا به اشتراک گذاشته شده، توجه نمایید:

 

گورستان تاریخی بهشهر

گورستان تاریخی بهشهر

 

گورستان تاریخی بهشهر

گورستان تاریخی بهشهر

 

 

گورستان تاریخی بهشهر

گورستان تاریخی بهشهر

 

گورستان تاریخی بهشهر

گورستان تاریخی بهشهر

 

گورستان تاریخی بهشهر

گورستان تاریخی بهشهر

 

گورستان تاریخی بهشهر

گورستان تاریخی بهشهر

 

گورستان تاریخی بهشهر

گورستان تاریخی بهشهر

 

گورستان تاریخی بهشهر

گورستان تاریخی بهشهر

 

گورستان تاریخی بهشهر

گورستان تاریخی بهشهر

 

گورستان تاریخی بهشهر

گورستان تاریخی بهشهر

 

گورستان تاریخی بهشهر

گورستان تاریخی بهشهر

 

گورستان تاریخی بهشهر

گورستان تاریخی بهشهر

 

گورستان تاریخی بهشهر

گورستان تاریخی بهشهر

۱ دیدگاه

نظر خود را بیان کنید