گل فشان نفتیجه

0

این گل فشان در نزدیکی شهر گمیشان استان گلستان قرارگرفته است. در مقایسه با گل فشان های جنوب ایران، این گل فشان روانروی بیشتری داشته و غلظت مواد خروجی آن کمتر است.
بوی نفت خام که در اطراف این گل فشان به مشام می رسد، احتمال ارتباط آن را با منابع نفت و گاز دریای خزر را در ذهن ایجاد می کند. دهانه های فرعی گاز که به شکل کراترهای آتشفشانی کوچک هستند از جنبه های زیبای این گل فشان به شمار می روند.

این پدیده ها از زیباترین پدیده های طبیعی به اشکال مخروط های کوچک آتشفشانی از جنس گل یا ماسه هستند که ابعاد آن ها از چند سانتیمتر تا چندین متر متغیر است.

به نظر می آید قسمت مرکزی آن از جنس ماسه و بخش خارجی آن از جنس گل است. در این آتشفشان ها، تزریق مواد گلی و ماسه ای از زیر به داخل شکاف و به همراه آب صورت می گیرد و به مواد گلی که از شکاف خارج می شود، روانه گلی می گویند.

گل فشان نفتیجه

گل فشان نفتیجه

نظر خود را بیان کنید