کاخ های نیاوران و سعدآباد سهم مستضعفان یا میراث فرهنگی؟

0

بنیاد مستضعفان و سازمان میراث فرهنگی اخیرا بر روی کاخ های نیاوران و سعد آباد کشمکش هایی داشته اند. این موضوع از آنجایی شروع میشود که بنیاد مستضعفان سعی بر مصادره کاخ نیاوران و کاخ سعد آباد دارد!

بنیاد مستضعفان با استدلال اینکه کاخ های نام برده جزو اموال شاه قبلی ایران اند و اکنون باید به مستضعفان برسند اقدام به مصادره این دو کاخ کرده است. اما در این بین سازمان میراث فرهنگی معتقد است باید حفاظت از چنین بنا های تاریخی به این سازمان واگذار شود.

بنابر این خبرگزاری میراث آریا درباره این موضوع نظر آقای نعمت احمدی، «حقوقدان» را پرسید. در ادامه میتوانید نظر کارشناسانه این حقوقدان را بخوانید:

«کاخ صاحب قرانیه در دوران قاجار ساخته شده است. در این کاخ رخدادهای مهمی همچون امضای فرمان مشروطه صورت گرفته است. در سال 1285، در همین کاخ صاحب قرانیه نیاوران بود که مظفرالدین شاه فرمان مشروطه را امضا کرد.»

او ادامه داد: «همین موضوع نشان می دهد که قدمت این کاخ به دوران قاجار و پیش از محمدرضاشاه پهلوی برمی گردد. این کاخ جزو اموال شخص شاه نبوده است و درنتیجه بنیاد مستضعفان نمی تواند این امر را برای مصادره آن ها بهانه کند.»

این حقوقدان در ادامه گفت: «در مورد کاخ سعدآباد هم باید گفت که سابقه تاریخی این کاخ نیز به قاجاریه برمی گردد. کاخ سعدآباد در دوران احمدشاه ساخته شده است. بعد از سقوط خاندان قاجار و آمدن سلسله پهلوی این کاخ همچون نیاوران جزو اموال دولتی و سلطنتی درآمد و زیرنظر وزارت دربار اداره می شد. بنابراین کاخ سعدآباد نیز جزو اموال شخصی شاه سابق نبوده است.»

احمدی، با اشاره به سخنان امام خمینی(ره) در مورد این کاخ ها، درباره این حکم تاریخی اظهار کرد: «همان ابتدای انقلاب نیز امام خمینی در این مورد اعلام نظر کردند؛ همچنین در یک لایحه قانونی در سال 59 نگه داری کاخ های نیاوران و سعدآباد به میراث فرهنگی سپرده شد. از آن تاریخ تاکنون هم به بهترین نحو این نگه داری صورت گرفته است.»

او در ادامه با تردید در رویه بنیاد مستضعفان در عملکردهای مختلفش گفت: «جای سؤال دارد که چرا هم اکنون بعد از 40 سال ناگهان بنیاد مستضعفان به یاد کاخ ها افتاده است؟ آیا بنیاد می خواهد این کاخ ها را هم به سرنوشت باغ ها و دیگر اماکن تاریخی زیرنظر خودش دچار کند؟»

این حقوقدان در انتها تأکید کرد: «براساس قوانین جمهوری اسلامی، هر ملکی و هر مجموعه ای که سابقه تاریخی و ارزش میراثی داشته باشد باید زیرنظر سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اداره شود نه زیرنظر هیچ نهاد و بنیاد دیگری!»

نظر خود را بیان کنید