چاهی که از آن صدای دیو می آید

0

در چهل کیلومتری جاده مورچه خورت به شهر نظنز، در اطراف منطقه آبسنجد یکی ازعجایب دیدنی طرقرود قرار دارد: چاهی که از آن صدای دیو می آید. غار “چاه دیو” یکی از مرموزترین جاذبه های گردشگری منطقه بحساب می آید و خیلی ها برای بازید از آن با تورهای ایرانگردی به این منطقه سفر می کنند. این چاه به چاه اجنه نیز معروف است و در میان دشتی خشک و وسیع واقع شده است و از جاذبه های طبیعی دهستان طرقرود به شمار می آید.
به گمان مردمان بومی، فوران هوا در داخل غار که در برخی مواقع با صداهای ترسناکی همراه است، نتیجه بازدم یک دیو عظیم می ‌باشد. بررسی ها به عمل آمده نشان می دهد این چاه، با قطری در حدود 35 متر و عمق 80 متر، در اثر عوامل فرسایشی غارهای زیرزمینی کوه مزبور، که به صورت مدور فروکش کرده، ایجاد شده است. باور دیگر این است که این غار از فوران مواد و گدازه های آتشفشانی و فروکش آن تشکیل شده به طوری که در بعضی از قسمتهای دیواره آن با وجود گذشت میلونها سال حالت صیقلی که در نتیجه خروج مواد آتشفشانی است هم چنان به چشم می‌ خورد. به علت وجود شیب زیاد و ریزش دیواره‌ های غار، بازدید از این آن که در نوع خود کم‌ نظیر است، بسیار خطرناک است و نیازمند تجهیزات و وسایل فنی و ایمنی کامل است.

چاه دیو

چاه دیو

چاه دیو

چاه دیو

چاه دیو

چاه دیو

نظر خود را بیان کنید