پیدا شدن لاشه ی یک نهنگ در ساحل منطقه ی حفاظت شده ی حرا

0

انواع حیوانات را می توان در شمار جاذبه های طبیعی هر منطقه به شمار آورد، و از دست دادن هر یک از آن ها بسیار دردناک می باشد. طبق گزارش خبرگزاری مهر، نیروهای محیط زیست بند خمیر در حین پالایش روزانه در ساحل منطقه ی حفاظت شده ی حرا با لاشه ی یک پورپویز روبرو شدند. پورپویزها از خانواده ی نهنگ ها به شمار می روند، اما کوچکترین عضو این خانواده بوده و از لحاظ اندازه قابل قیاس با نهنگ ها نیستند.

کشف لاشه ی پورپویز در ساحل حرا

کشف لاشه ی پورپویز در ساحل حرا

کاظم شریفی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست بند خمیر توضیحاتی به این صورت ارائه داد: بعد از بررسی های به عمل آمده مشخص شد که پورپویز به دلیل گرفتار شدن در تورهای صیادی تلف شده است. لاشه ش این پورپویز پس از بیومتری، تهیه ی عکس و نمونه برداری از بافت در محل دفن شد.

کشف لاشه ی پورپویز در ساحل حرا

کشف لاشه ی پورپویز در ساحل حرا

پورپویزها نیز مانند دلفین ها موجوداتی پستاندار بوده و دارای شش می باشد. از این رو برای نفس کشیدن می باید خود را به سطح آب برسانند. چه دلفین ها و چه پورپویزها تنها نیم ساعت زیر آب دوام می آورند.
اگر صیادان به شکار این حیوانات آبزی علاقه مند باشند، می توانند آن ها را در حالی که به دنبال شکار دسته ی ماهی ها به دنبال آن ها حرکت می کنند، در تور خود صید نمایند.

نظر خود را بیان کنید