موزه مردم شناسی رباط ویرانی مشهد

0

موزه مردم شناسی رباط ویرانی که از مهم ترین موزه های مشهد است با هدف معرفی جایگاه و اهمیت مشاغل سنتی و بومی مشهد در سال ۱۳۸۵ در محل رباط ویرانی از بناهای تاریخی دوره تیموری و صفوی ایجاد گردیده است.

رباط ویرانی بنایی است سرپوشیده که در قرون و سده های پیشین راه کاروانرو نیشابور به توس واقع بوده است. در این موزه بخش های مختلفی از جمله فیروزه تراشی و هرکاره تراشی، زین سازی، گاری سازی، جاروبافی، حصیربافی، عطاری و گیاهان دارویی، پوستین دوزی و حلاجی، کفاشی و… به نمایش درآمده است.

بر مبنای ارقام و آمار منتشر شده از عدد و سکنه شهر مشهد در سال ۱۲۹۵ق، در این شهر حدود ۳۳۶ نوع شغل و حرفه وجود داشته که از نظر تعداد، بقال، شعرباف، زارع و خباز در صدر مشاغل قرار داشته اند و می توان آن را نخستین موزه مردم شناسی روستایی کشور و اولین موزه تخصصی مشاغل و حرف سنتی در خراسان به شمار آورد.

موزه مردم شناسی رباط ویرانی

موزه مردم شناسی رباط ویرانی

موزه مردم شناسی رباط ویرانی در مشهد، رباط ویرانی متعلق به دوره تیموری است و از نوع رباط های سرپوشیده و بدون حیاط مرکزی است و دارای نه اتاق با سقف های جناقی و هشت اتاق آن به شکل قرینه روبروی هم قرار گرفته اند و یک اتاق آن در انتهای بنا قرار دارد.

باور اینکه در مشهد قدیم ۳۳۶ نوع شغل وجود داشته شاید کمی غیر واقعی به نظر بیاد ولی با سرزدن به موزه رباط ویرانی باورتون میشود. این موزه که در بنایی تاریخی برپا شده بخش های مختلفی داره که مشاغلی مثل فیروزه تراشی ، هرکاره تراشی، زین سازی ، جاروبافی و …را به نمایش میگذارد.

رباط ویرانی در شهرستان شاندیز، بخش طرقبه، روستای ویرانی واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۷۷ با شمارهٔ ثبت ۲۲۶۱ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است .

آدرس: مشهد، ۱۰ کیلومتری جاده مشهد به شاندیز، ویرانی

موزه مردم شناسی رباط ویرانی

موزه مردم شناسی رباط ویرانی

موزه مردم شناسی رباط ویرانی

موزه مردم شناسی رباط ویرانی

موزه مردم شناسی رباط ویرانی

موزه مردم شناسی رباط ویرانی

موزه مردم شناسی رباط ویرانی

موزه مردم شناسی رباط ویرانی

موزه مردم شناسی رباط ویرانی

موزه مردم شناسی رباط ویرانی

 

نظر خود را بیان کنید