فصل برداشت انارهای کردستان

1

انار میوه ی بهشتی که دارای خواص بسیاری ست، این روزها در مغازه های میوه فروشی درخشیده و ایرانی ها با اشتیاق کیسه های خود را از انارهای سرخ پر می کنند.
هورامان در استان کردستان یکی از مهدهای پرورش انار بوده و این روزها مردم این بخش از کردستان مشغول چیدن انارهای رسیده از درخت ها هستند.
در تصاویر زیر حال و هوای کشاورزان در فصل برداشت انار در هورامان کردستان را می بینیم.

 

فصل برداشت انار در کردستان

فصل برداشت انار در کردستان

 

فصل برداشت انار در کردستان

فصل برداشت انار در کردستان

 

فصل برداشت انار در کردستان

فصل برداشت انار در کردستان

 

فصل برداشت انار در کردستان

فصل برداشت انار در کردستان

 

فصل برداشت انار در کردستان

فصل برداشت انار در کردستان

 

فصل برداشت انار در کردستان

فصل برداشت انار در کردستان

 

فصل برداشت انار در کردستان

فصل برداشت انار در کردستان

 

فصل برداشت انار در کردستان

فصل برداشت انار در کردستان

 

فصل برداشت انار در کردستان

فصل برداشت انار در کردستان

 

فصل برداشت انار در کردستان

فصل برداشت انار در کردستان

 

فصل برداشت انار در کردستان

فصل برداشت انار در کردستان

 

فصل برداشت انار در کردستان

فصل برداشت انار در کردستان

 

فصل برداشت انار در کردستان

فصل برداشت انار در کردستان

۱ دیدگاه

  1. به به چه تصاویر زیبا و هوس انگیزی. ولی خداییش کشاروزا خیلی زحمت میکشن و سودش رو واسطه ها و دلالها می برند

نظر خود را بیان کنید