عوارض خروج از کشور، 220 هزار تومان

0

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه کل کشور سال 97 گفت که براساس مصوبه این کمیسیون عوارض خروج از کشور برای سال 97، 220 هزار تومان تعیین شد.

علی اصغر یوسف نژاد در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: با مصوبه کمیسیون تلفیق در سال 97 عوارض خروج از کشور برای زائران عتبات عالیات (سوریه، عراق و عربستان) مثل سال 96 یعنی 37500 تومان هوایی و 12500 تومان زمینی خواهد بود و زائران اربعین به مقصد کشور عراق نیز از پرداخت عوارض معاف هستند.

به گفته وی، عوارض خروج از کشور برای سفرهای غیرعتبات عالیات 220 هزار تومان تعیین شد که دقیقا طبق پیشنهاد دولت در لایحه بودجه است.

در حال حاضر نرخ عوارض خروج از کشور برای سفرهای غیر زیارتی 75 هزار تومان است.

نظر خود را بیان کنید