شمشیر نادرشاه در قفقاز به سرقت رفت!

1

سرقت از موزه ای در داغستان روسیه منجر به ربوده شدن شمشیر نادرشاه شد!

در این موزه که در جمهوری داغستان واقع در منطقه قفقاز روسیه قرار دارد. اشیای گرانبهایی از جمله چهار شمشیر که یکی متعلق به نادرشاه افشار است نگهداری میشد. که متاسفانه به سرقت رفته اند.

یک مقام وزارت کشور داغستان گفت: سارقان یکشنبه شب درب ورودی موزه کارگاه هنری منطقه کوباچین را شکسته و اشیای گرانبهای موجود را به سرقت بردند.

بنا بر نوشته روزنامه کامسامو لسکایا پراودا حدود 160 شیء گرانبها از این موزه هنری به سرقت رفته اند که شمشیر جهانگشای ایرانی نادرشاه افشار با ارزش ترین آنها بوده. بنا بر گفته کارشناسان ارزش این شمشیر بیش از یک میلیون دلار است.

یکی از مقامات موزه هم به گزارشگرهای نشریه جوانان داغستان گفته است. در بین اشیای دزدیده شده 4 شمشیر وجود داشته، از دیگر اشیای مهم و با ارزش میتوان به جام نقره ای با نقش استالین دومین رهبر و جام های مشابه با نقش چند رهبر دیگر اتحاد جماهیر شوروی و کاخ کرملین اشاره کرد.

داغستان که تا کنون شمشیر نادرشاه در آنجا نگهداری میشد. زمانی مستعمره نادرشاه بوده به همین دلیل شمشیرش به یادگار در آنجا مانده است.

نادرشاه برای به دست آوردن داغستان سه بار به این ناحیه لشکر کشی کرد. اما در زمان قاجار به روسیه واگذار شد.

موقعیت جغرافیایی داغستان در شمال غربی دریای خزر است. که در حوزه فدرال قفقاز قرار دارد.

۱ دیدگاه

  1. احمد رضا در

    از نادرشاه چیزی واسمون نمونده این شمشیر بود اینم دست روسا بوده همون بهتر به سرقت رفته

نظر خود را بیان کنید