روستای هیر، پایتخت زغال اخته ایران زمین

0

زغال اخته یکی از میوه های بسیار خوش طعم و با خواص قوی ست که میان ایرانیان نیز محبوبیت زیادی دارد.
جالب است بدانید که 90 درصد زغال اخته ی ایران در روستایی به نام روستای هیر در 65 کیلومتری شهر قزوین در بخش های پایانی الموت کشت می شود.
در فصل برداشت زغال اخته چهره ی این روستا دیدنی و خیال انگیز به چشم می آید که در زیر نگاهی به تصاویری از آن می اندازیم:

 

روستای هیر پایتخت زغال اخته ایران

روستای هیر پایتخت زغال اخته ایران

 

روستای هیر پایتخت زغال اخته ایران

روستای هیر پایتخت زغال اخته ایران

 

روستای هیر پایتخت زغال اخته ایران

روستای هیر پایتخت زغال اخته ایران

 

روستای هیر پایتخت زغال اخته ایران

روستای هیر پایتخت زغال اخته ایران

 

روستای هیر پایتخت زغال اخته ایران

روستای هیر پایتخت زغال اخته ایران

 

روستای هیر پایتخت زغال اخته ایران

روستای هیر پایتخت زغال اخته ایران

 

روستای هیر پایتخت زغال اخته ایران

روستای هیر پایتخت زغال اخته ایران

 

روستای هیر پایتخت زغال اخته ایران

روستای هیر پایتخت زغال اخته ایران

 

روستای هیر پایتخت زغال اخته ایران

روستای هیر پایتخت زغال اخته ایران

 

روستای هیر پایتخت زغال اخته ایران

روستای هیر پایتخت زغال اخته ایران

 

روستای هیر پایتخت زغال اخته ایران

روستای هیر پایتخت زغال اخته ایران

 

روستای هیر پایتخت زغال اخته ایران

روستای هیر پایتخت زغال اخته ایران

 

روستای هیر پایتخت زغال اخته ایران

روستای هیر پایتخت زغال اخته ایران

 

روستای هیر پایتخت زغال اخته ایران

روستای هیر پایتخت زغال اخته ایران

 

روستای هیر پایتخت زغال اخته ایران

روستای هیر پایتخت زغال اخته ایران

نظر خود را بیان کنید