خانه ی میرزا کوچک خان جنگلی

2

میرزا کوچک خان جنگلی نامی ست آشنا برای تمام ایرانیان و همه ی ما وی را به عنوان یکی از مبارزان انقلاب مشروطه و رهبر جنبش جنگل می شناسیم.
خانه ی وی که در شهر رشت واقع شده است، یکی از جاذبه های گردشگری این منطقه به شمار رفته و توریست هایی که به رشت سفر می کنند، حتما بازدیدی از خانه ی میرزا کوچک خان جنگلی خواهند داشت.
در زیر می توانید به تصاویری از خانه ی یونس استاد سرایی معروف به میرزا کوچک خان جنگلی توجه نمایید:

خانه میرزا کوچک خان جنگلی

خانه میرزا کوچک خان جنگلی

 

خانه میرزا کوچک خان جنگلی

خانه میرزا کوچک خان جنگلی

 

خانه میرزا کوچک خان جنگلی

خانه میرزا کوچک خان جنگلی

 

خانه میرزا کوچک خان جنگلی

خانه میرزا کوچک خان جنگلی

 

خانه میرزا کوچک خان جنگلی

خانه میرزا کوچک خان جنگلی

 

خانه میرزا کوچک خان جنگلی

خانه میرزا کوچک خان جنگلی

 

خانه میرزا کوچک خان جنگلی

خانه میرزا کوچک خان جنگلی

 

خانه میرزا کوچک خان جنگلی

خانه میرزا کوچک خان جنگلی

 

خانه میرزا کوچک خان جنگلی

خانه میرزا کوچک خان جنگلی

 

خانه میرزا کوچک خان جنگلی

خانه میرزا کوچک خان جنگلی

 

خانه میرزا کوچک خان جنگلی

خانه میرزا کوچک خان جنگلی

 

خانه میرزا کوچک خان جنگلی

خانه میرزا کوچک خان جنگلی

2 دیدگاه

نظر خود را بیان کنید