از برداشت انگور تا تولید کشمش و سرکه

4

فصل برداشت انگور و تولید کشمش و سرکه در شهرستان ملایر واقع در استان همدان از راه رسیده و روستاهای جوزان و مانیزان یکپارچه به رنگ سبز روشن درآمده اند.
در زیر تصاویری از برداشت انگور و آماده سازی برای تولید کشمش و سرکه شیره را در روزهای نخست پاییزی می بینید.

 

برداشت انگور و تولید کشمش و سرکه

برداشت انگور و تولید کشمش و سرکه

 

برداشت انگور و تولید سرکه و کشمش

برداشت انگور و تولید سرکه و کشمش

 

برداشت انگور و تولید کشمش

برداشت انگور و تولید کشمش

 

فصل برداشت انگور

فصل برداشت انگور

 

فصل برداشت انگور

فصل برداشت انگور

 

فصل برداشت انگور

فصل برداشت انگور

 

فصل برداشت انگور و تولید کشمش و سرکه

فصل برداشت انگور و تولید کشمش و سرکه

 

فصل برداشت انگور و تولید سرکه و کشمش

فصل برداشت انگور و تولید سرکه و کشمش

 

فصل برداشت انگور

فصل برداشت انگور

 

فصل برداشت انگور

فصل برداشت انگور

 

فصل برداشت انگور

فصل برداشت انگور

 

فصل برداشت انگور و تولید کشمش

فصل برداشت انگور و تولید کشمش

 

فصل برداشت انگور

فصل برداشت انگور

 

فصل برداشت انگور و تولید کشمش

فصل برداشت انگور و تولید کشمش

 

فصل برداشت انگور در همدان

فصل برداشت انگور در همدان

 

فصل برداشت انگور

فصل برداشت انگور

 

فصل برداشت انگور و تولید کشمش و سرکه

فصل برداشت انگور و تولید کشمش و سرکه

 

فصل برداشت انگور

فصل برداشت انگور

 

فصل برداشت انگور و تولید سرکه

فصل برداشت انگور و تولید سرکه

 

فصل برداشت انگور

فصل برداشت انگور

 

فصل برداشت انگور

فصل برداشت انگور

 

فصل برداشت انگور

فصل برداشت انگور

 

فصل برداشت انگور و تولید کشمش و سرکه

فصل برداشت انگور و تولید کشمش و سرکه

 

فصل برداشت انگور و تولید کشمش

فصل برداشت انگور و تولید کشمش

 

فصل برداشت انگور

فصل برداشت انگور

 

 

 

4 دیدگاه

  1. خدا قوت به کشاورزان عزیز کشور. ولی کشاورزان بیشترین زحمت را در تولید یک محصول میکشند و در مقابل کمترین سود رو میبرند و این واقعا جای تاسف دارد.

نظر خود را بیان کنید