ارگ طبس (کهن دژ)

0

ارگ طبس یا کهن دژ در استان خراسان جنوبی، شهرستان طبس، خیابان واعظ طبسی واقع شده است که قدمت آن به بیش از ١٠٠٠ سال پیش بر می گردد. این ارگ از مهم ترین جاذبه های تاریخی طبس محسوب می شود.

ارگ طبس در زمین لرزه طبس (۱۳۵۷) ویران شد ولی فعلاً به همان صورت دست نخورده باقی مانده است. گفته می شود این ارگ راه های زیر زمینی به خارج از قلعه داشته که سواری با اسب از داخل آن عبور می کرده است. در بعضی از کتابها از جمله فتوح البلدان که در قرن سوم هجری قمری تالیف شده است اشاره هایی به حصار یا دژ طبس شده است.

ارگ طبس

ارگ طبس در زمین لرزه طبس (۱۳۵۷) ویران شد ولی فعلاً به همان صورت دست نخورده باقی مانده است.

ناصر خسرو نیز در سال ۴۴۴ ه.ق از طبس بازدید بعمل آورده و مدت ١٧ روز میهمان امیر گیلکی بن محمد بوده است و در سفرنامه اش طبس را توصیف نموده و اشاراتی نیز به وضعیت امنیت و وجود دژ در طبس نموده است. ارگ طبس در طول تاریخ و در مقاطع مختلف دچار حوادث و آسیب هایی گردیده و بنابراین بارها مرمت گردیده است.

یکی از این تعمیرها در سال ١٢١۶ هجری قمری اتفاق افتاده که تا چند دهه قبل سنگ نوشته آن بر سردر ارگ نصب بوده است که در این شعر از ارگ طبس به ارگ کهن نام برده شده و نشانگر قدمت آن می باشد. در سال ١٢٩٢ هجری قمری و در زمان عماد الملک حاکم طبس، بار دیگر ارگ طبس مورد مرمت قرار می گیرد. در دهه های گذشته و قبل از زلزله تنها ساکن ارگ، مرد تنها و فقیری بوده به نام آق سید علی میرزا که با کمک و مساعدت بازدید کنندگان از ارگ، زندگی می کرده و آق سید علی میرزا در زلزله شهریور ۵٧ همراه با ارگ به خاطره ها پیوست.

ارگ طبس

قدمت ارگ طبس به بیش از ١٠٠٠ سال پیش بر می گردد.

این بنا تاریخی در زلزله سال ۵٧ ویران شد و در دهه گذشته میراث فرهنگی اقداماتی را جهت احیاء و مرمت این بنای تاریخی آغاز نمود، بطوریکه از بسیاری از قسمت ها آوار برداری شد و دالان ها و دیوارهایی از ارگ مجددا پدیدار گشت. در همین زمان و در طی کاوش پیکر آق سید علی میرزا در حالی که با گذشت قریب به ٢٠ سال از زلزله، هنوز بقایای پیکر وی سالم بود پیدا شد. وی را در محل ارگ به خاک سپردند و اتاقکی را بر مقبره اش بنا نمودند و حالا آقا سید علی میرزا دیگر جزئی از تاریخ ارگ شده است.

نظر خود را بیان کنید