آتشکده یزد 1500 سال خاموش نشده است

0

آتشکده یزد در شهر یزد در خیابان آیت الله کاشانی قرار دارد و محل نگهداری آتش مقدس زرتشتی می باشد. این آتشکده متعلق به زرتشتیان است که سالیان دراز در آن عبادت می کنند.
ساختمان آتشکده در دوران پهلوی اول ساخته شده است. این عمارت که در فهرست آثار معماری معاصر یزد قرار دارد، به همت زرتشتیان یزد و پارسیان هند، در سال 1313 خورشیدی، تحت نظارت و سرپرستی “ارباب جمشید امانت” بنا شده است. نگاره فروهر و سرستون های سنگی آن زیبایی ویژه ای بدان بخشیده و روبروی این بنا حوض آبی قرار دارد. این که آتشکده ها کنار آب باشند از خصوصیت های آتشکده ها بوده است.

آتش در آتشکده، در سطحی بلندتر از زمین و دور از تابش خورشید قرار گرفته و اتاق هایی نیز جهت مراسم نیایش، پیرامون آن طراحی شده است. محل کنونی این آتشکده واقع در خیابان آیت الله کاشانی شهر یزد است. آتش این آتشکده 1500 سال است که خاموش نشده است.

آتشکده یزد

آتشکده یزد

ورود به این نیایشگاه همیشه برای نیایش کنندگان با آدابی همراه بوده است. از جمله پاکیزگی زنان و مردان، مردان باید برای ورود با کلاه سفید و زنان با روسری سفید و لباس رنگ روشن و بدون کفش وارد شوند. آتش مقدس درون مجمر بزرگی از جنس برنز است و شخصی به نام «هیربد» مسئول روشن نگه داشتن آن است.

بازدید کنندگان این آتشکده می توانند این آتش همیشه فروزان را از پشت دیوار شیشه ای ببینند.

آتشکده یزد

آتشکده یزد

در مورد قدمت تاریخی آتش این آتشکده گویند که نزدیک 1515 سال است که روشن مانده است. این آتش فروزه ای است از آتش آتشکده کاریان در لارستان که به عقدای یزد آورده شد و نزدیک به 700 سال در آنجا روشن نگه داشته شد و سپس در سال 522 از عقدا به اردکان برده شد و نزدیک به 300 سال نیز در اردکان یزد بود و در سال 852 از اردکان به این شهر برده شد. نخست در محله ای به نام «خلف خان علی» در خانهٔ یکی از موبدان بزرگ به نام «موبد تیرانداز آذرگشسب» نگهداری می شد و در سال 1313 پس از ساخته شدن این آتشکده به درون آن برده شد.

نظر خود را بیان کنید